Ymarfer Cyfieithu 2

Dyma ran o'r cyngor a roddwyd i aelodau undeb parthed gweithredu diwydiannol arfaethedig.

Click llythyr_gan_yr_undeb_saes.pdf link to view the file.