Ymarfer Cyfieithu 3 - cyfieithiad posib

Dyma gyfieithiad posib i Ymarfer Cyfieithu 3. Cofiwch mai aralleiriad sydd yma.