Trafod Garddio

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud
pethau’n haws. Bydd angen torri stribedi ar gyfer yr ymarfer ad-drefnu a chardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 20 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 01 - Hyf 01_Layout 1.pdf link to view the file.