Trafod Ysgoloriaeth a Choleg Cymraeg

Datblygu Dadl a Symud Trafodaeth Ymlaen

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud
pethau’n haws.

Amser Paratoi: 10 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 03 - Hyf 03_Layout 1.pdf link to view the file.