Esbonio Pwrpas Cyfarfod

Trefnu Cyfarfodydd Pwyllgorau

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud
pethau’n haws. Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 15 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 04 - Hyf 04_Layout 1.pdf link to view the file.