Ymateb i Arlunwaith a Lluniau Llafar

Trafod Kyffin Williams

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.

Amser Paratoi: 10 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Cliciwch y ddolen NEW UNIT - Hyf 05_Layout 1.pdf i weld y ffeil.