Ynys Môn – Stori Elinor Green a’r Dafodiaith

Cyfieithu Testunau o Gymraeg Llafar i Gymraeg Safonol

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws. Bydd angen torri stribedi ar gyfer yr ymarfer ad-drefnu.

Amser Paratoi: 15 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 10 - Hyf 10_Layout 1.pdf link to view the file.