Trafod Eisteddfodau

Crynhoi Ffynonellau Ysgrifenedig ar Lafar

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws. Bydd angen hefyd i chi dorri cardiau ar gyfer yr ymarfer paru.

Amser Paratoi: 15 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 12 - Hyf 12_Layout 1.pdf link to view the file.