Trafod y Newyddion

Crynhoi Ffynonellau Ysgrifenedig ar Lafar

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.

Amser Paratoi: 10 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 15 - Hyf 15_Layout 1.pdf link to view the file.