Cyflwyno Cytundeb Gwaith

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.

Amser Paratoi: 10 munud ac amser ymgyfarwyddo.

D.S. Mae angen cwblhau ‘Cyflwyno Swydd mewn Ffordd Drefnus a Chlir’ cyn dechrau ar yr uned hon.

Click Unit 20 - Hyf 20_Layout 1.pdf link to view the file.