Materion Adnoddau Dynol

Trawsieithu Testunau Ysgrifenedig Saesneg i’r Gymraeg

Hyd: 1 – 1.5 awr
Bydd angen llungopïo’r camau gwahanol ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.

Amser Paratoi: 10 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 28 - Hyf 28_Layout 1.pdf link to view the file.