Stori'r Welsh Not

Siarad Amdanoch Chi Eich Hun - Y Gymraeg

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws. Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer cadarnhau a stribedi ar gyfer yr ymarfer ad-drefnu.

Amser Paratoi: 20 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 02 - Uwch 02_Layout 1.pdf link to view the file.