Dysgu Darllen - Hanes Tomos Garland

Siarad Amdanoch Chi Eich Hun - Yr Hyn sy'n Bwysig i Chi (Addysg)

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws. Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 15 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 03 - Uwch 03_Layout 1.pdf link to view the file.