Siarad am Agweddau at Ymarfer Corff

Siarad Amdanoch Chi eich Hun – Byw yn Iach

Hyd: 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.
Bydd angen torri stribedi ar gyfer yr ymarfer ad-drefnu ar gyfer pob grˆwp. Bydd angen hefyd i chi dorri
cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 20 munud

Click Unit 08 - Uwch 08_Layout 1.pdf link to view the file.