Trafod Sefydlu Ysgol Feithrin Newydd yn y Wladfa

Trafod Ffeithiau Amlwg sy’n Codi o Erthygl

Hyd: 1 awr – 1.25 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.
Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 15 munud ac amser ymgyfarwyddo.

Click Unit 09 - Uwch 09_Layout 1.pdf link to view the file.