Trafod Hanes O. M. Roberts

Trafod Ffeithiau Amlwg sy’n Codi o Erthygl

Hyd: 1.25 – 1.5 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.
Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 15 munud

Click Unit 11 - Uwch 11_Layout 1.pdf link to view the file.