Trafod Ynni a'r Amgylchfyd

Mynegi Barn am Safbwyntiau

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.
Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer cadarnhau. Bydd angen hefyd i chi dorri cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 20 munud

Click Unit 13 - Uwch 13_Layout 1.pdf link to view the file.