Trafod Papur Newydd Dyddiol

Mynegi Barn am Safbwyntiau – Y Wasg a’r Cyfryngau

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws. Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer cadarnhau a stribedi ar gyfer yr ymarfer ad-drefnu ar gyfer pob grwp. Bydd angen hefyd i chi dorri cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar. Bydd angen tri dis ar gyfer pob gr ˆwp o 3-5 ar gyfer yr ymarfer cadarnhau.

Amser Paratoi: 25 munud

Click Unit 16 - Uwch 16_Layout 1.pdf link to view the file.