Trafod Cyhoeddi Llyfr

Siarad am Gynnwys Llyfr

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.
Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer cadarnhau a stribedi ar gyfer yr ymarfer ad-drefnu ar gyfer pob grwp. Bydd angen hefyd i chi dorri cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 25 munud

Click Unit 20 - Uwch 20_Layout 1.pdf link to view the file.