Trafod Ymateb Awdur i Gynnig Cyhoeddi

Siarad am ‘Te yn y Grug’

Hyd: 2.5 – 3 awr
Bydd angen llungopïo’r camau ar gyfer pawb yn y dosbarth. Maent i gyd yn A4 i wneud pethau’n haws.
Bydd angen torri cardiau ar gyfer yr ymarfer llafar.

Amser Paratoi: 15 munud

Click Unit 21 - Uwch 21_Layout 1.pdf link to view the file.