Llenwi bylchau 'Trafod y gorffennol' - Gogledd/ Gap filling 'Discussing the past' - North

Ymarfer Llenwi bylchau i ymarfer 'Trafod y gorfennol', fersiwn y Gogledd.

Gap filling exercise to practise discussing the past, North Wales version.

Click Llenwi Bylchau 14 Gog.htm link to view the file.