Llenwi bylchau - De/ Gap filling - South

Ymarfer llenwi bylchau ar gyfer 'Beth wnaeth pobl eraill'.

Gap filling exercise for 'What other people did'.

Click Llenwi Bylchau 16 De.htm link to view the file.