Llenwi bylchau - Gogledd/ Gap filling - North

Ymarfer llenwi bylchau 'Beth wnaeth pobl eraill'.

Gap-filling exercise for 'What other people did'.

Click Llenwi Bylchau 16 Gog.htm link to view the file.