Sgript y ddeialog - Gogledd/ Dialogue script - North

Sgript ty ddeialog 'Beth wnaeth pobl eraill'.

Dialogue script 'What other people did'.

Cliciwch y ddolen Uned 16 Gogledd.docx i weld y ffeil.