Llenwi bylchau 'cyn' ac 'ar ôl' - De/ Gap filling 'before' and 'after' - South

Ymarfer llenwi bylchau ar gyfer 'Rhoi stori mewn trefn arbennig'.

Gap-filling exercise for 'Telling what happened in a particular order'.

Click Llenwi Bylchau 17 De.htm link to view the file.