Cwestiynau Arholiad Sylfaen/ Sylfaen Exam Questions

Gweithgaredd rhyngweithiol i ymarfer ar gyfer arholiad Defnyddio'r Gymraeg CBAC, lefel Sylfaen.

An interactive exercise to practise for WJEC's Defnyddio'r Gymraeg Exam, Sylfaen level.

gan Sylfia Fisher

HTML document

Click CwestiynauArholiadSylfaen.htm link to view the file.