Dych chi'n cofio'r geiriau?

Ymarfer Llenwi Bylchau i'ch helpu chi gofio geiriau'r bwletin.

HTML document

Click Llenwi Bylchau Newyddion 1.htm link to view the file.