Pennod 24

Y bore wedyn yn nhŷ Aled.  Mae pen mawr iawn gyda Llywelyn.

Click Golygfa 24 De.docx link to view the file.