Geiriau Caneuon Un, dau, tri... / Un, dau, tri... song lyrics

Geiriau caneuon cwrs 'Un, dau, tri - hwyl a sbri'.

Lyrics of the songs for the 'Un, dau, tri - hwyl a sbri' course.

PDF document

Click Caneuon Un, dau, tri....pdf link to view the file.