YouTube - "Pwy wyt ti?"

Fideo gan ddosbarth Mynediad ym Mhentre'r Eglwys, ar bwys Pontypridd. Ymarfer da o'r patrymau:

Pwy wyt ti?

Alex dw i.

Beth wyt ti'n wneud?

Athro mathematig dw i.


Ych chi'n gallu deall jobs pawb?


A video by a class from Church Village, near Pontypridd. Good practice of the above patterns.

Can you understand everyone's jobs?