Uned 20 - Patrymau Estynedig

Cardiau fflach Quizlet sy'n adeiladu ar y gwaith llafar yn y uned hon. Quizlet flash cards which build on the patterns in this unit.