Uned 24 - Geirfa

Cardiau fflach Quizlet ar gyfer geirfa yr uned hon.

Cliciwch y ddolen isod gyda'r botwm de a dewis "Open link in new window" (neu "..in new tab"), os dych chi ddim eisiau colli'ch lle ar y Bont Fach.
Quizlet flash cards for this unit's vocabulary.

Right-click the link below and choose "Open link in new window" (or "..in new tab"), if you don't want to lose your place on the Bont Fach.