Gawn ni fynd? May we go?

Cardiau fflach Quizlet sy'n adeiladu ar y gwaith llafar yn y uned hon.

Cliciwch y ddolen isod gyda'r botwm de a dewis "Open link in new window" (neu "..in new tab"), os dych chi ddim eisiau colli'ch lle ar y Bont Fach.
Quizlet flash cards which build on the patterns in this unit.

A simple conjugation of the pattern "May I go?", "May you go?" etc

Right-click the link below and choose "Open link in new window" (or "..in new tab"), if you don't want to lose your place on the Bont Fach.