Mwy o gwestiynau / More questions

Cardiau fflach Quizlet sy'n adeiladu ar y gwaith llafar yn y uned hon.

Cliciwch y ddolen isod gyda'r botwm de a dewis "Open link in new window" (neu "..in new tab"), os dych chi ddim eisiau colli'ch lle ar y Bont Fach.
Quizlet flash cards which build on the patterns in this unit.

Right-click the link below and choose "Open link in new window" (or "..in new tab"), if you don't want to lose your place on the Bont Fach.

Questions asking permission to do something (Ga i fynd?) and to have something (Ga i goffi?), conjugated. Shuffle 'em up for best effect.