Quizlet - Unigol a Lluosog - Singulars and Plurals

D.S. Mae'r tasg hyn tu hwnt i lefel. Peidiwch poeni os nag ydych chi'n gallu ei wneud hyd yn hyn!

Cardiau fflach Quizlet ar gyfer pob enw unigol a'i ffurf lluosog, hyd at Uned 27.

A chroeso.

Cliciwch y ddolen isod gyda'r botwm de a dewis "Open link in new window" (neu "..in new tab"), os dych chi ddim eisiau colli'ch lle ar y Bont Fach.
N.B. This task is way beyond expectations for Lefel Mynediad. Don't worry if you can't complete it yet. But you did ask...

Quizlet flash cards for every noun from the Geirfa (up to Uned 27), with its plural form.

You're welcome.

Right-click the link below and choose "Open link in new window" (or "..in new tab"), if you don't want to lose your place on the Bont Fach.