Quizlet - Lluosog ac Unigol, Gwrywaidd a Benywaidd

I anhunwyr yn unig. Cardiau fflach Quizlet i ymarfer ffurfiau unigol a lluosog, ac hefyd gwrywaidd a benaidd. Anodd iawn!

Cliciwch y ddolen isod gyda'r botwm de a dewis "Open link in new window" (neu "..in new tab"), os dych chi ddim eisiau colli'ch lle ar y Bont Fach.
For insomniacs only. Quizlet flash cards to practice singular and plural forms, and masculine and feminine at the same time. Very difficult!

Right-click the link below and choose "Open link in new window" (or "..in new tab"), if you don't want to lose your place on the Bont Fach.