Uned 55 - Cardiau Fflach - y rhifnolion / ordinal numbers (diolch Judith!)

Set o gardiau Quizlet i ymarfer y rhifnolion (ordinal numbers). Diolch i Judith Wainwright am wneud y gwaith anodd o greu'r cardiau - dw i ond wedi recordio'r sain Cymraeg ar y fersiwn hyn.