Pellach 5 - Cwestiynau ar hap

Cwestiynau ar hap i ymarfer yr atebion "ie", "oes", "ydw", "oedd", "hoffwn" ac yn y blaen.

Random questions to practice answering "yes".