Y Barcut - cardiau fflach

Cardiau fflach i ddysgu geirfa 'Y Barcut'

Click https://quizlet.com/_eme19 link to open resource.