Priod-ddulliau 1

Beth yw ystyr y priod-ddulliau hyn?