Cardiau Fflach - Pwysleisio PWY ydyn nhw, SUT BOBL ydyn nhw

Ymarfer pwysleisio PWY yw e, SUT DDYN (what kind of a man) yw e - rhoi'r peth pwysig ar y dechrau

Click https://quizlet.com/_eqgt1 link to open resource.