Cardiau Fflach - Pwysleisio BETH mae'n ei WNEUD

Pwysleisio BETH mae'n ei WNEUD - rhoi'r peth pwysig ar y dechrau

Click https://quizlet.com/_eqh3p link to open resource.