Dathlu Dydd Gŵyl Dewi - cardiau fflach

Cardiau fflach i ddysgu geirfa 'Dathlu Dydd Gŵyl Dewi'

Click https://quizlet.com/_epq04 link to open resource.