Anableddau - cardiau fflach

Cardiau fflach i ddysgu geirfa 'Anableddau'

Click https://quizlet.com/_epr0s link to open resource.