Gêm Bong 2! - (cwestiynau 'yes/no' anodd)

Cliciwch y ddolen isod i fynd at y cardiau - neu glic de a "Open link in new window" os dwyt ti ddim eisiau gadael y Bont Fach Click the link below to go to the flashcards - or right-click and "Open link in new window" if you don't want to lose your place on y Bont Fach.