Cardiau Fflach - trefnolion, 1af, 2il, 5ed a.y.y.b

Ymarfer 'y pumed bachgen', 'y bumed ferch' a.y.y.b.