Cardiau fflach - y+a - Goddrych

Ymarfer (a + T.M.) = who/which (yn disgrifio goddrych/subject y cymal perthynol.

*****D.S./N.B. Gallwch chi roi unrhyw beth arall yn lle 'Ble mae ...?', er enghraifft:

Ych chi'n nabod ...?

Gwelais i ...

Dw i'n hoffi ...

Bydd Ffred yn gweld ...

Mae Caryl yn byw drws nesaf i ...

Hoffwn i gwrdd â ...

Click https://quizlet.com/_d48fw link to open resource.