Cardiau fflach y+a - Gwrthrych

Ymarfer (a + T.M.) = whom/which (yn disgrifio gwrthrych/object y cymal perthynol.
*****D.S./N.B. Gallwch chi roi unrhyw beth arall yn lle 'Ble mae ...?', er enghraifft:
Ych chi'n nabod ...?
Gwelais i ...
Dw i'n hoffi ...
Bydd Ffred yn gweld ...
Mae Caryl yn byw drws nesaf i ...
Hoffwn i gwrdd â ...

Click https://quizlet.com/_d48sg link to open resource.