Cardiau fflach - y+a - Genidol

Ymarfer (y - DIM treiglad.) = whose (ble mae'r cymal perthynol yn disgrifio eiddo/a possession of rhywun/rhywbeth).

*****D.S. - Gallwch chi roi unrhyw beth arall yn lle 'Ble mae ...?', er enghraifft:

Ych chi'n nabod ...?

Gwelais i ...

Dw i'n hoffi ...

Bydd Ffred yn gweld ...

Mae Caryl yn byw drws nesaf i ...

Hoffwn i gwrdd â ...

Click https://quizlet.com/_d492y link to open resource.