Cardiau fflach - y+a - Arddodiaid

Ymarfer (y - DIM treiglad, ond yr arddodiad yn rhedeg/conjugte) = to whom, by whom, about whom, for whom a.y.y.b. (ble mae’r cymal perthynol yn defnyddio berf sy angen arddodiad).
*****D.S. - Gallwch chi roi unrhyw beth arall yn lle ‘Ble mae ...?’, er enghraifft:
Ych chi’n nabod ...?
Gwelais i ...
Dw i’n hoffi ...
Bydd Ffred yn gweld ...
Mae Caryl yn byw drws nesaf i ...
Hoffwn i gwrdd â ...

Click https://quizlet.com/_d49u9 link to open resource.